แผนการตลาด Siamtopup

posted on 06 Apr 2012 20:44 by topup9ake in siamtopup
วันนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะสามารถ สร้างรายได้จากการเติมเงินมือถือ ด้วย siamtopup น่ะครับ 
 
วิธีการที่  1. รายได้จากส่วนลด (Discount) จากตัวผลิตภัณฑ์
 
 

 
3.5%
<span class=7%
5%
 2.5%
3.2%
D-card9%
hatch 3%
cookie card9%
PCT 3%
playcard9%

3%

tot prepaid9%
tookdee9%
winner online9%
25%
9%
0.4 บ.
9%

2. รายได้จากช่วงโปรโมชั่น(Promotion) ตามแผนการตลาดของ SiamTopup

โปโมชั่นหลักที่ได้รับได้แก่ เติมเงินได้เปอร์เซ็นต์(%) ส่วนลดตามยอด Cash Reward สูงสุดถึง 0.5%
โดยโปรโมชั่นเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงของแผนการตลาด

3. รายได้จากการแนะนำสมาชิก (Referance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
สูงสุดถึง 4 ชั้น โดยไม่จำกัดจำนวน

3.1 เมื่อคุณชำระค่าสมาชิกคุณจะได้รับ

ผลตอบแทนที่จะได้รับ
ค่าสมัคร 300

จากการแนะนำตรง (ชั้นที่1 )

50% หรือ 150 บาท

จากการแนะนำของสมาชิกในชั้นที่ 2

15% หรือ 45 บาท